domenet Chopper.no er til salgs kr 3.900.-
domenet Dragster.no er til salgs kr 2.900.-

SPESIALBYGDE MOTORSYKLER “CHOPPERE”

Four wheels move the body. Two wheels move the soul. ~Author Unknown

Fargerik Chopper – Foto Wiki Commons

Chopper er en spesialtilpasset motorsykkel hvor man fjerner (chopper av) originaldeler, og kjører uten, eller erstatter de med mindre deler. Denne typen motorsykkel oppsto i USA på midten av 1960-tallet.

De første chopperne ble bygget i Amerika, og var en fortsettelse på en mildere tilpasning trend som hadde sin opprinnelse etter andre verdenskrig. Hjemvendte soldater begynte å ombygge biler og motorsykler ofte for å forbedre ytelsen I løp som foregikk på tørre innsjøer, ubrukte flystriper og også på gaten som “street racing” gateløp. Disse tidlige modifiserte motorsykler ble kjent som «bobbers«, og det er mange fellestrekk mellom bobbers og choppere, medn chopperen ble mer radikalt endret, og spesielt ved å ha rammerør og geometri modifisert («Chopped» ved sveising) for å gjøre sykkel lenger.

Chopperen er kanskje den mest ekstreme av alle egendefinerte stiler, ofte ved hjelp radikalt endret styrevinkler og forlenget gafler for en utrakt utseende. De kan bygges fra en original motorsykkel som er modifisert ( «Chopped») eller bygget fra bunnen av.

Noen av de mest karakteristiske trekk ved chopperen er lange grensesnitt med utvidede gafler ofte kombinert med økt helningsvinkel, hardtail rammer (rammer uten bakhjulsoppheng), svært høye styrer kalt «ape hanger» eller det svært korte «drag» styret, forlenget eller strukne rammer, og sett med rør som kobler bakskjermen med rammen, og som ofte er forlenget flere fot høy, er signaturen til mange choppere.

Fra å «strippe» originalsykler begynte man etterhvert å bygge motorsyklene fra bunnen av, og laget dem så minimalistiske som mulig. Man forlenget frontgaffelen, og senket gjerne rammen, i tillegg til at man satt på bukkehornstyre og satte frem fothvilerne.

Peter Fonda på en chopper – Foto Av Brian Snelson

Sykkeltypen ble populær etter filmen Easy Rider fra 1969 med Peter Fonda, da han og side-kicken Dennis Hopper kjørte hver sin chopper. I ettertid har det vokst frem en hel industri i USA med å bygge spesialbygde choppere, og kjente produsenter er Jesse G. James sin West Coast Choppers og Orange County Choppers, hvor begge produsentene har hatt egne TV-serier.

På slutten av 1970-tallet plukket motorsykkelprodusentene opp choppertrenden og begynte å lage choppermodeller ferdig fra fabrikk. Man begynte med forsiktige ombygginger, og gikk stadig lengre og lengre etterhvert som syklene viste seg å selge bra. Suzuki for eksempel introduserte sine første «lette» choppere med GS-L modellene i 1979, og på rundt samme tid introduserte Yamaha sine «US Custom» motorsykler.

I USA var Harley Davidson raskt ute med sine choppermodeller, og merket har etterhvert blitt synonymt med choppere, da de også er yndede objekter til å spesialbygge.

Tråsykkelprodusentene tok også opp trenden, og norske DBS laget blant andre Apachesykkelen, som var en populær guttesykkel i Norge på 1970-tallet.

Apache ble produsert av Jonas Øglænd mellom 1972 og 1980. Det var en videreutvikling av Crossmaster som i likhet med Apache hadde lang sal, etter modell av motorsykkelsaler. Øglænd gikk med Apache et steg lenger, med rygglene og chopper-styre, i tillegg til dekaler med indianermotiv.

Kilder;

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


*